De hier genoemde opsomming van sporten is zeker niet volledig, maar gebaseerd op de door onze honden beoefende takken van sport. Mocht u het hierin niet kunnen dan kunt u met verder googelen vast wel een sport vinden die bij u past.

Detectie speuren.

Er zijn diverse disciplines binnen het neuswerk. Bij de discipline detectie zoekt de hond naar een verborgen stof of geurbron. De hond loopt hierbij dus niet zoals bij het speuren een spoor uit maar gaat zelfstandig op zoek naar een verborgen stof. In de praktijk kom je detectiehonden tegen op bijvoorbeeld Schiphol om de bagage van passagiers te doorzoeken op aanwezigheid van bijvoorbeeld verdovende middelen en ook binnen de medische wereld is er ruimte voor de hondenneus gekomen.                                                                      Voor de sport gebruiken wij andere stoffen zoals koffie, thee, kruiden e.d.  Voor de hond maakt het niet uit wat hij zoekt, het gaat om het zoeken zelf.

De laatste tijd is detectie training onder hondenbezitters erg populair geworden. Het is leuk om te doen en bovendien kunnen mensen al snel thuis aan de slag om de hond te trainen.  Een hond wordt niet zomaar een detectiehond. Oefening, goede begeleiding en opbouw van de training is essentieel.

Mantrailing

Het engelse woord mantrailing bestaat uit  man = mens en trail = route.
Mantrailen is de hond leren zoeken naar een (vermiste) persoon door middel van het vervolgen van de geurstroom die deze persoon op zijn route heeft achtergelaten. Deze geurstroom heet de trail. Deze trail bestaat o.a. uit moleculen van gasachtige zweetresten, hormoonstoffen en uitademingslucht. De hond wordt aan het werk gezet en maakt gebruik van zijn speurkwaliteiten. Dit doet hij door zijn neus te gebruiken. De hondenneus is zeer goed ontwikkeld. Een opgeleid team, (geleider en hond) kan door samenwerking de afgelegde route reconstrueren en zo de gezochte persoon vinden.De geleider wordt getraind de gedragingen van zijn hond goed te observeren (lezen van de hond). De geleider ziet aan zijn hond of hij juist wèl geur van de gezochte persoon heeft of dat in die richting absoluut geen geur van die persoon ligt (de lichaamstaal interpreteren). Het is een ongedwongen manier van speuren waarbij de hond zelfstandig kan werken.

KNPV

Voor de mechelse herder is de meest uitgebreide en bekendste vorm van africhting wel de politiehond. De leden van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging richten honden af, waarmee ze naar een keuring (examen) gaan, die door de KNPV is georganiseerd. De KNPV geeft certificaten (diploma’s) uit aan honden die geslaagd zijn voor de keuring. Daarna kan zo’n hond verkocht worden aan de politie, die hem een aanvullende opleiding geeft. Dan is de hond echt politiehond (in dienst van de politie). De hond kan ook verkocht worden aan het leger of aan een beveiligingsbedrijf. Als de hond niet wordt verkocht kan hij worden ingezet op wedstrijden, die regelmatig worden georganiseerd. De KNPV kent niet alleen de certificaten PH1(PolitieHond), PH2 en Objectbewaking, maar ook certificaten voor speur- of zoekhonden. Dit zijn aparte trainingsrichtingen binnen de KNPV en staan los van PH1 en PH2. Op de site van KNPVwww.knpv.nl kunt u de uitgebreide reglementen vinden voor de verschillende certificaten. Dit is te uitgebreid om hier te vermelden. Ook staan daar de verenigingen per provincie vermeld waar getraind kan worden voor deze sport.

Internationale Pröfungs Ordnung oftewel IPO / IGP

IPO bestaat uit de onderdelen A, B en C, resp. speuren, gehoorzaamheid en verdedigingswerk en er wordt getraind op 3 niveau’s, I. II en III. Bij het speuren moet de hond laten zien, dat hij een spoor dat op niveau I de voetstappen van de begeleider zijn, op niveau II en III de voetstappen van een vreemde kan uitwerken. Daar bij moet hij op het spoor achter gelaten voorwerpen met de geur van de spoorlegger aanwijzen of apporteren, en een verleidingsspoor negeren.Het appélgedeelte bevat algemene gehoorzaamheidsoefeningen, waaronder los volgen in verschillende tempo’s, staan, zitten of afgaan, al dan niet met komen op bevel, vooruit sturen en apporteren, met terugkomen ook over hindernissen (haag en klimschutting). Het verdedigingswerk omvat het opsporen (revieren), aanblaffen en stellen van de pakwerker, het begeleiden van een zich lopend verplaatsende pakwerker, met ingrijpen als die probeert te ontsnappen. Daarbij wordt ook de moed van de hond op de proef gesteld als de pakwerker naar hem dreigt en schreeuwt. De drie onderdelen zijn gelijkwaardig en komen bij alle drie de examens voor in oplopende moeilijkheidsgraad. Voordat er examen gedaan mag worden voor IPO moet de hond eerst het VZH (VerkeersZekereHond) diploma behalen.

Speurhond

De SPH speurhond gaat verder dan het niveau van de eerder genoemde IPO proef. De hond moet een ong. drie uur oud spoor uitwerken met diverse hoeken, meerdere voorwerpen, die de hond moet aanwijzen of apporteren, en verleidingssporen die moeten worden genegeerd.Trainen voor IPO en SPH kan via verenigingen die gespecialiseerd zijn in deze sporten. Zij zijn o.a. verenigd in de Nederlandse Bond van Gebruikshondensportvereningingen. Op hun site www.nbg-hondensport.nl kunt u de verenigingen vinden waar u kunt trainen voor deze sport.                                                                                                       Ook via de rasverening NVBH kunt u deze sport beoefenen in kringgroepen.

Kynologenclubs

Bij de kynologische clubs kunt u naast allerlei gehoorzaamheidstrainingen nog andere verschillende hondensporten beoefenen zoals bv.  Obedience (G&G), Agility (behendigheid), Doggy Dance, Flyball, Dogfrisbee, Breitensport, canicross en ringtraining voor showhonden. Vaak geven zij ook theoretische opleidingen specifiek voor de baas. Op de site van de raad van Beheer www.raadvanbeheer.nl kunt u een vereniging bij u in de buurt vinden met nadere uitleg over de verschillende aangeboden sporten.

Reddingshond

Reddingshonden worden opgeleid om in samenwerking met hun geleider vermiste personen te zoeken in de vlakte (bos, hei, weide e.d.), puin (na aardbevingen), sneeuw en water. De meeste reddingshondengroepen in Nederland richten zich vooral op speuren, vlakterevieren en puinzoeken. De opleiding voor lawinehond vindt plaats in landen waar ‘s winters veel sneeuw ligt, zoals Oostenrijk en Zwitserland. Voor het zoeken van vermiste personen in water zijn specifieke kennis en bijzondere faciliteiten (boot, duikers e.d.) nodig, zodat dit slechts door enkele, meer op inzet gerichte groepen wordt getraind. Voor meer informatie:www.iro-dogs.org

Eisen voor reddingshonden:
Bij het trainen van een reddingshond wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de natuurlijke aanleg en driften van de hond, die met spel en motivatie verder worden uitgebouwd en omgericht voor het uiteindelijk doel. Hierdoor is de reddingshondentraining een uitdaging voor een ieder die op een vrolijke en diervriendelijke manier met zijn hond wil werken, ongeacht of dit voor sport of voor daadwerkelijke inzet gebeurt. De specifieke eisen, die aan een reddingshond worden gesteld, maken de Belgische Herder bij uitstek geschikt voor deze sport:
– goede fysieke en psychische conditie
– loopvermogen en behendigheid
– buitdrift
– balans tussen gerichtheid op samenwerken met de geleider en zelfstandigheid
– goed reukvermogen
– sociaal gedrag
– schotvastheid

Daarnaast is er binnen Nederland nog een aantal reddingshondengroepen actief, al dan niet aangesloten bij de IRO, KNPV en/of de Stichting Inzet Reddingshond Nederland (SIN), dat zich bezig houdt met de opleiding en inzet van reddingshonden.

Ga voor meer informatie naar onderstaande links:

Waterwerk met je hond: https://www.waterwerkwest.nl/

Stichting Inzetreddingshonden

http://rhtnh.nl   reddingshonden Noordholland
rescuedogs.nl (SIN, Delta, Internationale Reddingshondengroep, RHWZeeland, SRLimburg)
zoekhonden.com (Signi’s zoekhonden)
srcn.nl
reddingshonden.com (Veterinair Reddingshonden Team)

st.reddingshond.nl (RHG Noord Oost Nederland)
rhh-info.nl (Reddingshonden Hulpdienst Holland)

www.reddingshonden-zon.nl

D.S.A.R. reddingshonden Limburg