PRIVACYVERKLARING

Kennel van Goeden Huize, gevestigd aan Breitnerhof 13, 1628 XL Hoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.kennelvangoedenhuize.nl

Breitnerhof 13, 1628 XL Hoorn

0617865068

M.M. Hartendorp is de Functionaris Gegevensbescherming van Kennel van Goeden Huize. Zij is te bereiken via mm.hartendorp@gmail.com

 

Kennel van Goeden Huize verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

Kennel van Goeden Huize verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het onderhouden van contact met u als eigenaar van de hond

Controlemogelijkheid op het door u ondertekende koopcontract waarin u hiervoor toestemming verleent.

Het aanvragen van documenten bij de Raad van Beheer of andere daarmee samenhangende organisaties.

 

Kennel van Goeden Huize bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bij overlijden van de hond kunt u verzoeken deze persoonsgegevens te verwijderen.

 

Kennel van Goeden Huize verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Kennel van Goeden Huize gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kennel van Goeden Huize en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U dient hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen met verificatiemogelijkheid van uw identiteit.

 

Kennel van Goeden Huize neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mm.hartendorp@gmail.com